HAIRTALK

Konsultation minst en vecka innan isättningen – Ingen kostnad.

Full förlängning – 25 cm 5100 kr
 (4 paket + produktpaket)

Full förlängning – 40 cm 6810 kr
 (4 paket + produktpaket)

Full förlängning – 55 cm 9075 kr
 (4 paket + produktpaket)
 

Förtjockning – 25 cm 3100 kr
(2 paket + Lilla produktpaketet)

Förtjockning – 40 cm 3995 kr
(2 paket + Lilla produktpaketet)

Förtjockning – 55 cm 4860 kr
(2 paket + Lilla produktpaketet)

Singelpaket 25 cm 1500 kr
Singelpaket 40 cm 1950 kr
Singelpaket 55 cm 2650 kr

Omsättning förtjockning 1000 kr
Omsättning Förlängning 1600 kr

Vill du läsa mer om Hairtalk gör du det här!